Afectivitat
  • Imprimeix

Xateja amb nosaltres

El 23 de juny el xat no està disponible.

 

  • Si tens qualsevol dubte o problema, pots xatejar amb nosaltres; els nostres horaris són de dilluns a divendres de 17 a 21h, menys els festius.
  • No dubtis de fer-ho en cas que no hagis trobat informació o bé necessitis aclariment de manera personalitzada.
  • Només cal que facis clic a sobre del missatge d'inici t'atendrà un dels nostres operadors. 
  • Cal que tinguis en compte que si et connectes mitjançant el mòbil, de vegades la conversa es pot tallar i hauràs de tornar-te a connectar, refrescant primer la pàgina.
  • Recorda que també pots contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic que està operatiu tots els dies i et contestarem dins les 24 hores posteriors a la recepció del missatge.

Política de privadesa

Les vostres dades personals i mèdiques reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis.

Així mateix, el tractament de totes les dades que són responsabilitat de l'ICS compleix les disposicions establertes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14 de desembre de 1999); el Decret 29/1995, de 10 de gener (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2013, de 17 de febrer de 1995), modificat per l'Ordre SSS/250/2002, d'1 de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3678, de 16 de juliol de 2002); i les normes i procediments de seguretat establerts per l'ICS, que en garanteixen la confidencialitat.