Afectivitat
  • Imprimeix

Xateja amb nosaltres


US RECORDEM QUE DURANT EL MES D'AGOST EL XAT ESTARÀ TANCAT. PODEU ESCRIURE'NS AL CORREU.

En aquest espai podeu dialogar amb nosaltres en temps real.

  • No dubteu en fer-ho encas que no trobeu alguna informació o necessiteu algun aclariment de manera personalitzada.
  • Teniu en compte que si us connecteu a través d'un mòbil, de vegades la conversa pot tallar-se i haureu de tornar-vos a conectar refrescant la pàgina.  

  • Recorda que també pots contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic que està operatiu tots els dies i et contestarem dins les 24 hores posteriors a la recepció del missatge.

Política de privadesa

Les vostres dades personals i mèdiques reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis.

Així mateix, el tractament de totes les dades que són responsabilitat de l'ICS compleix les disposicions establertes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l'Estat número 298, de 14 de desembre de 1999); el Decret 29/1995, de 10 de gener (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2013, de 17 de febrer de 1995), modificat per l'Ordre SSS/250/2002, d'1 de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3678, de 16 de juliol de 2002); i les normes i procediments de seguretat establerts per l'ICS, que en garanteixen la confidencialitat.