Necessites més suport o ajuda? Aquí pots trobar enllaços a més recursos.

Un 900 contra la violència masclista

El servei d'atenció permanent del 900 900 120 contra la violència masclista és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any, durant les 24 hores del dia. 

Internet Segura (Mossos)

Sensibilitzem i alertem sobre riscos de navegació a Internet i xarxes socials per la ciutadania, amb especial atenció a nens, adolescents, pares i docents.

Unitat de Suport a la Convivència Escolar

Cada centre educatiu ha de gestionar les situacions potencialment conflictives tenint en compte els criteris pedagògics del seu projecte i en el marc de la normativa vigent. Pot comptar també amb l'assessorament dels professionals dels serveis educatius i, si escau, de la Inspecció d'Educació.

Infància Respon

Infància Respon és un servei públic d'atenció exclusivament telefònica, gratuït i permanent, que funciona vint-i-quatre hores al dia, els 365 dies de l'any, que té l'objectiu de prevenir i detectar els maltractaments d'infants i adolescents, posant especial atenció en els casos d'assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals. Mitjançant aquest servei, la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) endega l’activació dels protocols que corresponguin, mobilitza l’equip a qui pertoqui actuar (segons la tipologia de la trucada).

Obervatori Contra l'Homofòbia

Treballem en el disseny i implementació d’un sistema d’observació permanent davant la discriminació i l’homofòbia, bifòbia, transfòbia en els diferents escenaris on es puguin produir.

A l’OCH podràs beneficiar-te dels següents serveis: Atenció a la víctima; Oficina de denúncies i formació i recerca

Joves.cat

La pàgina jove on consultar sobre tots els temes que et poden interessar: feina, ajuts, salut, vacances i estades, solidaritat, cultura, tecnologia, habitatge, economia, conviure, esports i medi ambient.

Casal Lambda

El Casal Lambda és un centre associatiu sense ànim de lucre que té com a objectiu la normalització del fet homosexual. Des de 1976 ofereix a gais i lesbianes un espai de trobada i orientació, i disposa d'un centre d'informació i documentació sobre sexualitat dirigit a professionals i investigadors. El Casal Lambda porta a terme un important treball de projecció social amb les seves activitats culturals i el treball continuat de sensibilització envers les institucions públiques, els partits polítics i el conjunt de la societat.

Accés a La meva salut

La Meva Salut (LMS) és un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d'altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut.

Data d'actualització:  17.02.2017