• Imprimeix

La vacuna enfront del virus del papil·loma humà

La vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) ens protegeix contra gran part de les infeccions d’aquest virus que causa set de cada deu càncers de cèrvix uterí i nou de cada deu berrugues genitals.

El VPH pertany a un grup de virus que infecten la pell i les mucoses. N’hi ha més de cent tipus. Poden produir, en diferents parts del cos, berrugues genitals i, amb menor freqüència, alguns tipus de càncer (de coll uterí o cèrvix, de penis, de vulva o d’anus).

Els tipus de VPH que infecten la regió de l’anus i els genitals es transmeten mitjançant les relacions sexuals (amb penetració o sense).

Vegeu: Com em puc contagiar?

El VPH pertany a un grup de virus que infecten la pell i les mucoses. Poden produir berrugues cutànies, berrugues genitals i alguns tipus de càncer.

No, n'hi ha més de cent tipus que poden infectar diferents zones de l'organisme. Aproximadament quaranta tipus poden infectar les superfícies mucoses com l'anus, la vagina, la uretra, el coll uterí, la laringe o la boca; d'aquests, gairebé una dotzena poden afavorir l'aparició de càncer.

Mitjançant relacions sexuals amb penetració o sense.

El risc d'infectar-se augmenta si:

  • s'inicien les relacions sexuals a edats primerenques (abans dels 17 anys);
  • s'han tingut relacions sexuals amb persones diferents;
  • un dels membres de la parella ha tingut relacions sexuals amb diverses persones.

 

La infecció genital pel VPH és possiblement la infecció de transmissió sexual (ITS) més freqüent entre les persones sexualment actives.

Qualsevol persona que estigui infectada pot transmetre’n el virus.

La majoria de les vegades la infecció no produeix cap símptoma i les persones no en són conscients, encara que la poden transmetre. De tota manera, més del 90% es curen de forma espontània sense fer tractament.

Alguns VPH produeixen berrugues genitals i d’altres poden arribar a produir càncer de cèrvix (coll d’úter) o, amb menys freqüència, càncer en altres localitzacions.

La vacunació és la forma més eficaç de prevenir la majoria de les infeccions causades per alguns tipus de VPH.

Cal utilitzar SEMPRE el preservatiu, ja que redueix molt el risc d’infecció, tot i que no és eficaç al 100% perquè només protegeix la zona que cobreix. El preservatiu també evita altres infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats.

La utilització d’altres mètodes anticonceptius no protegeix contra la infecció pel VPH.

No, la vacuna protegeix contra les infeccions pels VPH que causen 7 de cada 10 càncers de cèrvix (tipus 16 i 18) i 9 de cada 10 berrugues genitals (tipus 6 i 11).

Sí, sempre, perquè l’ús correcte del preservatiu és la millor mesura per evitar moltes infeccions que es contagien amb les relacions sexuals i també és una mesura eficaç per evitar els embarassos no desitjats.

Sí, ja que una tercera part dels càncers de cèrvix no es poden evitar amb les vacunes.

Es recomana vacunar-se abans d'iniciar les relacions sexuals. La vacuna no és efectiva contra els tipus de VPH dels quals ja s'està infectat.

Fins ara, se sap que es poden vacunar les noies i dones entre els 9 i els 26 anys.

En altres edats, ni en homes no s’ha estudiat el funcionament de la vacuna.

El Departament de Salut finançarà la vacuna en el marc del programa de vacunacions sistemàtiques en noies de sisè de primària. A través de l'escola s’enviarà informació de com es realitzarà la vacunació.

Són necessàries 3 dosis que s'administraran al llarg del curs escolar.

No s’han observat efectes adversos importants. Com qualsevol altra vacuna pot produir molèsties locals en el lloc d’administració i febre moderada en algun cas, la resta de molèsties descrites són poc freqüents i lleus.

CatSalut Respon:061
Web del Departament de Salut: www.gencat.cat/salut

Data d'actualització:  15.03.2017