Afectivitat
 • Imprimeix

L'avortament

 L'avortament

L'avortament és la interrupció de l'embaràs que pot produir-se de manera espontània o a demanda de la dona embarassada.

Si l'avortament es fa a demanda de la dona s'anomena interrupció voluntària de l'embaràs.

 • Quina llei hi ha sobre l'avortament? 

   

  La Llei 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, diferencia en els articles 14 i 15, segons sigui a petició de la dona o per causes mèdiques. Modificada per la Llei Orgànica 11/2015 de 21 de setembre.

   

   

  Article 14. Interrupció de l'embaràs a petició de la dona

   

   

  Es pot interrompre l'embaràs durant les primeres catorze setmanes de gestació a petició de l'embarassada sempre que hi hagi els requisits següents:

   

. Que s'hagi informat la dona embarassada sobre els drets, les prestacions i les ajudes públiques de suport a la maternitat, en els termes que estableixen els apartats 2 i 4 de l'article 17 d'aquesta Llei.

. Que hagi transcorregut un termini, com a mínim de tres dies, des de la informació esmentada en el paràgraf anterior a la realització de la intervenció.

 •  

   

  Article 15. Interrupció per causes mèdiques

   

   

  Excepcionalment, es pot interrompre l'embaràs per causes mèdiques si es dóna alguna de les circumstàncies següents:

   

. Que no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació, sempre que hi hagi un risc greu per a la vida o la salut de l'embarassada, i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la intervenció per un metge o una metgessa especialista diferent del que la practiqui o dirigeixi. En cas d'urgència per risc vital per a la gestant es pot prescindir del dictamen.

. Que no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació, sempre que hi hagi risc de greus anomalies en el fetus, i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la intervenció per dos metges o dues metgesses especialistes diferents del que la practiqui o dirigeixi.

. Si es detecten anomalies fetals incompatibles amb la vida i així consti en un dictamen emès amb anterioritat per un metge o una metgessa especialista, diferent del que practiqui la intervenció, o si es detecta en el fetus una malaltia gravíssima i incurable en el moment del diagnòstic, i així ho confirma un comitè clínic.

 • Amb qui puc parlar-ne? 

És important que no sigui un assumpte que guardis per a tu sola, segur que en el teu entorn pots trobar algú amb qui compartir aquesta situació (la parella, les mares i els pares, altres familiars o els amics i les amigues). També disposes de professionals sanitaris que en tot moment t'assessoraran i et donaran suport en tots els aspectes relacionats amb la interrupció voluntària de l'embaràs.

 • On poden informar-me sobre la interrupció voluntària de l'embaràs? 

Si vols informar-te'n, és important que vagis, al més aviat possible, al teu centre d'atenció primària (CAP) o a un centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR). A la web, hi ha el mapa interactiu de centres on et donaran tota la informació que necessites:

. Sobre els drets, les prestacions i les ajudes públiques de suport a la maternitat.

. Sobre la realització de la interrupció voluntària de l'embaràs, te n' informaran tenint en compte les setmanes d'embaràs i les alternatives possibles.

. Tindràs un termini d'almenys 3 dies per poder reflexionar i prendre una decisió.

 • És confidencial? 

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el secret professional garanteixen la intimitat i la confidencialitat de les persones. La confidencialitat és la base de la bona relació entre els i les professionals sanitaris i la pacient.

 • Estic de menys de catorze setmanes i he decidit interrompre l'embaràs, on he d'anar i quins tràmits he de fer? 

   

  El dret a la prestació sanitària de la interrupció voluntària de l'embaràs fins a les 14 setmanes està garantit en els supòsits i requisits establerts per aquesta Llei.

   

   

  Com puc accedir a la prestació a través del sistema sanitari públic?

   

. Pots acudir a un centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) on et donaran tota la informació i t'aconsellaran, segons cada cas el centre adequat per l'interrupció.

. També pot fer la sol.licitud per telèfon a CatSalut Respon (061), el centre d'atenció primaria (CAP) i en qualsevol centre de l'atenció pública de Catalunya.

. El o la professional sanitari et donarà informació sobre la interrupció i et resoldrà els dubtes que tinguis. Si tens alguna dificultat especifica, ja t'indicarà què pots fer.

 • Com puc accedir a l'atenció privada?

Has d'anar directament a una clínica acreditada per a la interrupció voluntària de l'embaràs i assumir el cost de la intervenció. La llista de les clíniques acreditades la trobaràs al Canal Salut.

 • On es fan les interrupcions? 

Sempre en els centres sanitaris autoritzats.

 • Com es fa un avortament? 
  La interrupció de l'embaràs es pot fer amb tècniques quirúrgiques o farmacològiques; l'aplicació d'unes o de les altres té a veure amb les setmanes de gestació, la situació o les característiques personals de cada dona. El o la professional que fa l'avortament t'informarà de la tècnica més adequada al teu cas.
  Farmacològiques:
  Administració de dos fàrmacs, el primer s'utilitza per interrompre l'embaràs i el segon per provocar l'expulsió. Aquest tractament es fa en centres d'atenció sexual i reproductiva fins les 9 setmanes de gestació. Per aquest motiu, és molt important acudir-hi al més aviat possible.
  Quirúrgiques:

La tècnica d'aspiració uterina que consisteix a introduir una cànula que connectada a un aspirador permet evacuar tot el contingut de l'úter.

La tècnica de raspat uterí que consisteix a introduir un instrument per raspar tot el contingut de l'úter i extreure'l.

 • Necessitaré un ingrés? 
  Amb el tractament farmacològic no cal ingrés, i amb el tractament quirúrgic, cal estar a la clínica durant unes hores. En el cas d'anestèsia general caldrà estar-hi més temps.
  En els casos de més de catorze setmanes, depèn del temps de gestació i de la tècnica emprada.
 • Em farà mal? 
  Amb la tècnica farmacològica, es poden utilitzar analgèsics per alleugerir les possibles molèsties o el dolor.
  Amb la tècnica quirúrgica, s'utilitza anestèsia local. Algunes noies expliquen que no han tingut gaires molèsties, però que l'angoixa els pot haver provocat més sensació de dolor.
  De tota manera, es poden prendre analgèsics o medicació per alleugerir l'angoixa o el dolor i, si cal, la intervenció es pot fer amb anestèsia general.
 • Què necessito per a una interrupció? 

 

En primer lloc, és molt important conèixer tota la informació que t'ajudarà a tenir molt clar què vols fer i assumir plenament aquesta decisió.

 

 

Pel que fa a la documentació, necessites el carnet d'identitat o el passaport.

 

 • Què haig de fer si sóc menor?

Si tens menys de 18 anys, es demana que a més de manifestar la teva decisió, estiguis acompanyada per la teva mare o el teu pare o alguna persona representant legal i un d'ells doni el consentiment exprés.

 • Em puc sentir trista i angoixada abans i després de la interrupció de l'embaràs no desitjat?  

 

Potser tindràs aquestes sensacions abans de prendre la decisió de fer la interrupció o de no fer-la.
I també després, pel sentiment sovint de decepció davant d'un fet amb què no havies imaginat mai trobar-te.


De vegades és recomanable que un psicòleg o una psicòloga t'ajudi abans i després de fer la interrupció.


Si ha passat un temps prudencial, un mes o dos mesos, com a molt, i encara persisteix la sensació de tristor, no t'ho pots treure del cap i això provoca una alteració de la teva vida personal i de parella, et caldrà l'ajuda d'un o d'una professional de la psicologia o la psiquiatria.

 

 • Se'm notarà si he fet una interrupció de l'embaràs no desitjat? 

No, perquè no hi ha cap signe extern pel qual es pugui notar que una noia ha avortat. Només ho sabràs tu i prou. No hi ha cap prova per saber si una noia ha avortat o no.

 • Si una noia jove avorta pot tenir problemes després per tornar-se a quedar embarassada? 

En principi, no ha de tenir cap problema, ja que un avortament té pocs riscos si es fa en un centre, una clínica o un hospital acreditat.

Després de l'avortament hi pot haver molèsties i sagnat semblants a una regla. Un cop hagin passat unes quatre setmanes o sis setmanes, aproximadament, vindrà una regla normal.

 • Què fer després d'una intervenció voluntària de l'embaràs?

Al centre on et facin la interrupció et donaran informació sobre els símptomes i les cures posteriors, però has de saber que:

. És normal un sagnat irregular després de la intervenció durant dues setmanes i molèsties similars a la regla que et vindrà de quatre setmanes a sis setmanes després.

. És signe d'alarma: un sagnat més abundant que una regla, dolor molt fort, febre de 38º o més. En aquest cas et convé tornar al centre on t'han practicat la interrupció o anar a l'hospital més pròxim.

. Durant les primeres dues setmanes o tres setmanes és més recomanable la dutxa que el bany; convé fer servir compreses en lloc de tampons i evitar les relacions sexuals amb penetració.

. Després, caldrà revisar el mètode utilitzat anteriorment i trobar un mètode anticonceptiu adequat per a tu i la teva parella per evitar més embarassos no desitjats.

. Fins que decideixis el mètode, pots utilitzar preservatius masculins o femenins.

És molt important iniciar, al més aviat possible, l'anticoncepció per evitar més embarassos no desitjats.

Demana hora al centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) o al centre d'atenció primària (CAP) on t'assessoraran per procurar una sexualitat saludable i trobar el mètode contraceptiu més adequat, també t'informaran sobre la manera d'evitar les infeccions de transmissió sexual.

Data d'actualització:  10.08.2017