Afectivitat
  • Imprimeix

Mètodes contraceptius

Mètodes contraceptius

Un mateix mètode no és recomanable per a tothom. Cadascú ha de trobar, amb l'assessorament corresponent, el mètode més idoni per al seu cas. Un ús incorrecte pot resultar ineficaç i comportar perjudicis per a la salut.

Per tant, més que parlar de mètodes contraceptius eficaços o no eficaços, cal parlar de mètodes recomanats o mètodes no recomanats en funció de les característiques de cada persona. 

Data d'actualització:  20.07.2017