Afectivitat
  • Imprimeix

La contracepció d'urgència

Es denomina contracepció d'urgència (CU), l'ús de diferents mètodes que, utilitzats per la dona després d'una relació coital amb risc d'embaràs no desitjat, són capaços de prevenir aquest embaràs.